Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаТарифна політика і актуарні розрахункиФункції страхування на мікро- і макроекономічному рівнях
 

Облако тегов

інвестиційних відповідальності витрат економічного забезпечення забезпечується захисту зростання концентрації необхідних організації осіб прогресу ресурсів стимулювання страхових страхування технічного фондів функція


 

Функції страхування на мікро- і макроекономічному рівнях

Функція полегшення фінансування має декілька аспектів. По-перше, страхувальник при настанні страхового випадку отримує кошти, компенсуючі понесений ним збиток на умовах, передбачених в договорі страхування. По-друге, страхові внески підприємство може до певної міри включати у витрати, тобто в ціну своїх товарів або послуг. По-третє, страхування майна і відповідальності є, як правило, необхідною умовою для здобуття кредитів. Страхування нерухомості і життя позичальника є умовою для здобуття іпотечного кредиту фізичною особою для будівництва або придбання будинку або квартири.

, що дали

Забезпечення

Освобожде-

Стімулірова-

Захисту инте-

Концентрації

непреривно-

ния государст-

ния научно-

ресов постра-

інвестиційних

сти общест-

ва від дополни-

технічного

осіб

ресурсів і сти-

венозного вос-

тільних рас-

прогресу

в системі от-

мулирования

виробництва

ходів

носінь граж-

економічного

данской ответ-

зростання для

ственности

національного

господарства

Мал. 1. 3. Функції страхування на мікро- і макроекономічному

рівнях

Попереджувальна функція страхування полягає в тому, що при укладенні договору страхування андеррайтер страхової організації проводить оцінку риски і пропонує систему заходів попереджувального характеру, що дозволяють контролювати рівень риски на об'єкті страхування.

Функція можливості концентрації уваги на нестрахованих ризиках забезпечується тим, що при укладенні договору страхування підприємець позбавляє себе від багатьох занепокоєнь і може повністю звернутися до аналізу рисок ринкової кон'юнктури і до питань стратегічного менеджменту свого підприємства.

На макроекономічному рівні виділяють наступні функції страхування:

• забезпечення безперервності суспільного відтворення;

• звільнення держави від додаткових витрат;

• стимулювання науково-технічного прогресу;

• захисту інтересів постраждалих осіб в системі стосунків цивільної відповідальності;

• концентрації інвестиційних ресурсів і стимулювання економічного зростання.

Функція забезпечення безперервності суспільного відтворення полягає в тому, що страхування створює фінансові умови для швидкого відновлення і відновлення діяльності підприємств, пострадавших в результаті настання страхових випадків. Єдиний спосіб протистояння цій небезпеці — наявність необхідних страхових фондів.

Функція звільнення держави від додаткових витрат забезпечується наявністю страхових фондів. Без них всі витрати, пов'язані з ліквідацією наслідків стихійних лих, аварій, вибухів і інших лих, лягають на державу, яка має в своєму розпорядженні лише вельми обмежені засоби державного бюджету і позабюджетних фондів.

Функцію стимулювання науково-технічного прогресу страхування виконує двояким чином. По-перше, страхові організації (З) фіксують увагу своїх корпоративних клієнтів на небезпечних елементах технологій і продуктів, стимулюючи їх усунення. По-друге, страхові організації власними зусиллями і через фонди попереджувальних заходів здійснюють фінансування відповідних розробок, направлених на вдосконалення продуктів і технологій в цілях підвищення міри їх безпеки.

Функція захисту інтересів постраждалих осіб в системі стосунків цивільної відповідальності забезпечується через страхування цивільної відповідальності фізичних і юридичних осіб за збиток, заподіяний третім особам.

Функція концентрації інвестиційних ресурсів і стимулювання економічного зростання для національного господарства забезпечується страхуванням завдяки тому, що створювані їм страхові резерви інвестуються в державні коштовні папери, акції підприємств і фінансових компаній, в банки і нерухомість. Визначення витрат, необхідних для страхування даного об'єкту, —- один з найбільш складних процесів в діяльності страхувальника. Форма для числення витрат на проведення даного вигляду страхування називається страховою (актуарною) калькуляцією.

Завдання актуарних розрахунків:

• дослідження і угрупування рисок в рамках страхової сукупності;

• числення математичної вірогідності настання страхового випадку, визначення частоти і тягаря наслідків страхових випадків як в окремих страхових групах, так і в цілому по страховій сукупності;

• математичне обгрунтування необхідних розрахунків на ведення справи страховика і прогнозування тенденцій їх розвитку;

• математичне обгрунтування необхідних резервних фондів страховика, пропозиція конкретних методів і джерел формування цих фондів.Нормативні вимоги, регулюючі діяльність страховиків

• для здійснення страхування у зв'язку з обов'язком відшкодувати заподіяний іншим особам шкода (страхування цивільної відповідальності). К=2: для здійснення страхування підприємницької діяльності (страхування підприємницьких рисок). К=4: • для здійснення страхування...
Страхові сурогати. Слабка страхова культура

До негативних явищ російській дійсності відноситься також велика кількість страхових сурогатів. На зміну псевдострахових продуктів, розрахованих на виплату заробітної плати співробітникам підприємства через страхування життя, яке було широко поширено на...

Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...

Дивіться такожТарифна політика і актуарні розрахунки

По обов'язкових видах страхування страховий тариф встановлюється відповідним законом, по добровільних видах страхування розраховується самим страховиком. Страховий тариф служить основою для формування страхового фонду. Розрахунки страхового тарифу по будь-якому вигляду...