Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаТарифна політика і актуарні розрахункиЧислення страхового тарифу і його види
 

Облако тегов

брутто завдання навантаження нетто побудові призначена проведення рівності розрахунку середньої ставки страхових страхового страхування суми тариф тарифів формулою частина


 

Числення страхового тарифу і його види

Оцінка страхових рисок і розрахунок страхових тарифів представляють для страховиків досить складні завдання. Особливо важко їх вирішувати початківцям страхову діяльність страховим організаціям. Враховуючи це, Федеральна служба Росії по нагляду за страховою діяльністю з 1993 р. рекомендувала страховикам використовувати в практичній роботі "Методику розрахунку тарифних ставок по ризикових видах страхування". У ній для характеристики структури тарифної ставки використані наступні основні поняття і формули для розрахунків.

Страховий тариф (брутто-тариф) — ставка страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкту страхування. Страховий тариф складається з нетто-ставки і навантаження, що можна представити наступною формулою:

Тб — Тн + Тнаг, де Тб — страховий тариф (брутто-тариф); Тн — тарифна нетто-ставка; Тнаг— навантаження.

нетто-ставка страхового тарифу — частина страхового тарифу, призначена для забезпечення поточних страхових виплат по договорах страхування, яка в загальному вигляді може бути виражена формулою

Тн = Р(А) - К- 100,

де А — страховий випадок;

Р(А) — вірогідність страхового випадку;

До _ коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми на один договір.

Навантаження — це частина страхового тарифу, призначена для покриття витрат на проведення страхування і створення резерву (фонду) попереджувальних заходів. У складі навантаження може бути передбачений прибуток від проведення страхових операцій.

Основне завдання, яке ставиться при побудові страхових тарифів по майнових ризиках, пов'язане з визначенням вірогідної суми збитку, що доводиться на кожного страхувальника або на одиницю страхової суми. При побудові нетто-ставки прийнято виходити з рівності

ЕСП = ЕСВ, де ЕСП — страхові платежі; ЕСВ — страхове відшкодування.

Розрахувавши праву частину рівності, отримують шукану величину страхових платежів. Таким чином, в методиці розрахунку тарифів як основа приймаємо структуру тарифної ставки (мал. 12. 1).

Мал. 12. 1. Розрахунок страхового тарифуЦілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій

Цілі регулювання інвестиційної діяльності страхових організацій розрізняються по рівнях: • на макрорівні — виконання вимог, що пред'являються до інвестиційної діяльності всіх страхових організацій в країні. обмеження страхових інвестицій сферою національної...
Бюджет господарських витрат

Бюджет господарських витрат. Господарські і накладні витрати підрозділяються на дві підгрупи: нормовані і ненормовані. Норми встановлюються по наступними видам витрат: канцелярське приладдя, малоцінні і бистроизнашивающиеся предмети — пропорційно кількості функціонуючих...

Огляд деяких форм статистичної звітності страхових організацій

При формуванні звітності мають бути виділені показники по видах страхування: а) страхування іншого, чим страхування життя: • страхування премії — всього. • зміна резервів незаробленій премії — всього. • виплати...

Дивіться такожБюджети інших філій

Бюджет трудових ресурсів. Складається на основі штатного розкладу філії і планованого руху кадрів. Плануються витрати на заробітну плату персоналу, премію і заохочення, витрати на відрядження, навчання, виплати по договорах підряду,...