Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаТарифна політика і актуарні розрахункиЧислення страхового тарифу і його види
 

Облако тегов

брутто завдання навантаження нетто побудові призначена проведення рівності розрахунку середньої ставки страхових страхового страхування суми тариф тарифів формулою частина


 

Числення страхового тарифу і його види

Оцінка страхових рисок і розрахунок страхових тарифів представляють для страховиків досить складні завдання. Особливо важко їх вирішувати початківцям страхову діяльність страховим організаціям. Враховуючи це, Федеральна служба Росії по нагляду за страховою діяльністю з 1993 р. рекомендувала страховикам використовувати в практичній роботі "Методику розрахунку тарифних ставок по ризикових видах страхування". У ній для характеристики структури тарифної ставки використані наступні основні поняття і формули для розрахунків.

Страховий тариф (брутто-тариф) — ставка страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкту страхування. Страховий тариф складається з нетто-ставки і навантаження, що можна представити наступною формулою:

Тб — Тн + Тнаг, де Тб — страховий тариф (брутто-тариф); Тн — тарифна нетто-ставка; Тнаг— навантаження.

нетто-ставка страхового тарифу — частина страхового тарифу, призначена для забезпечення поточних страхових виплат по договорах страхування, яка в загальному вигляді може бути виражена формулою

Тн = Р(А) - К- 100,

де А — страховий випадок;

Р(А) — вірогідність страхового випадку;

До _ коефіцієнт відношення середньої виплати до середньої страхової суми на один договір.

Навантаження — це частина страхового тарифу, призначена для покриття витрат на проведення страхування і створення резерву (фонду) попереджувальних заходів. У складі навантаження може бути передбачений прибуток від проведення страхових операцій.

Основне завдання, яке ставиться при побудові страхових тарифів по майнових ризиках, пов'язане з визначенням вірогідної суми збитку, що доводиться на кожного страхувальника або на одиницю страхової суми. При побудові нетто-ставки прийнято виходити з рівності

ЕСП = ЕСВ, де ЕСП — страхові платежі; ЕСВ — страхове відшкодування.

Розрахувавши праву частину рівності, отримують шукану величину страхових платежів. Таким чином, в методиці розрахунку тарифів як основа приймаємо структуру тарифної ставки (мал. 12. 1).

Мал. 12. 1. Розрахунок страхового тарифуСистема внутрішнього контролю (СВК)

Система внутрішнього контролю (СВК) — це сукупність методик і процедур, використовуваних керівництвом страхової організації в цілях виявлення, виправлення і запобігання помилкам, спотворень облікової інформації, які можуть вплинути на достовірність показників...
Собівартість страхових послуг

Витрати страховика в цілому складають собівартість страхових послуг. Віднесення витрат страхової організації на собівартість регулюється окрім загальних нормативних документів галузевим Положенням про особливості визначення бази оподаткування для сплати податку на...

Звіт про рух грошових коштів

"Звіт про рух грошових коштів" (ф. 4—страх. ) формується по страховій (поточною), інвестиційній і фінансовій діяльності. Виділяється наступні показники: • залишок грошових коштів на початок року; поступило грошових коштів —...

Дивіться такожМетоди управління інвестиційними ризиками

Методи управління інвестиційними ризиками, вживані до страхових резервів, бажано поширювати на всі інвестиції страхової організації. Це пояснюється тим, що в разі недостатності активів, що покривають страхові резерви, страховик орієнтуватиметься на...