Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаТарифна політика і актуарні розрахункиОсобливості актуарних розрахунків
 

Облако тегов

актуарних виділення наявність резервів розрахунків спеціальних страхової


 

Особливості актуарних розрахунків

Актуарні розрахунки мають ряд особливостей, пов'язаних з практикою страхової справи:

• події, які піддаються оцінці, мають імовірнісний характер, і це відбивається на величині страхових платежів, що пред'являються до сплати;

• в окремі роки загальна закономірність виявляється через масу відособлених випадкових подій, наявність яких передбачає значні коливання в страхових платежах;

• числення собівартості послуги, що надається страховиком, проводиться відносно всієї страхової суми;

• необхідні виділення спеціальних резервів, що знаходяться у розпорядженні страховика, визначення оптимальних розмірів цих резервів;

• наявність повного або часткового збитку, пов'язаного із страховим випадком, що зумовлює потребу виміру величини його розподілу в часі і просторі за допомогою спеціальних таблиць;

• встановлення адекватної рівноваги між платежами страхувальника і страховим забезпеченням;

• виділення групи рисок в рамках даної страхової сукупності.

Види актуарних розрахунків приведені в таблицю. 12. 2.


Статті


Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...
Розрахунок РНП для різних галузей страхової діяльності

Для розрахунку РНП галузі страхової діяльності підрозділяються на три групи. 1. Страхування від нещасних випадків і хвороб, добровільне медичне страхування, страхування засобів наземного транспорту, страхування засобів повітряного транспорту, страхування засобів...

Основні критерії інвестиційної політики регіональних органів влади

Основними критеріями інвестиційної політики регіональних органів влади є наступні (рівень III, мал. 15. 4). Мал. 15. 4. Першочергові заходи по активізації інвестиційної діяльності страхових організацій 1. Підвищення керованості інвестиційним процесом...

Дивіться такожДодаткові страхові резерви: стабілізаційний резерв

Ця група резервів формується за узгодженням з Федеральною службою нагляду за страховою діяльністю і включає: стабілізаційний резерв, резерв, компенсація витрат по ОСАГО, резерв вирівнювання збитків по ОСАГО. Стабілізаційний резерв є...