Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаТарифна політика і актуарні розрахункиОсобливості актуарних розрахунків
 

Облако тегов

актуарних виділення наявність резервів розрахунків спеціальних страхової


 

Особливості актуарних розрахунків

Актуарні розрахунки мають ряд особливостей, пов'язаних з практикою страхової справи:

• події, які піддаються оцінці, мають імовірнісний характер, і це відбивається на величині страхових платежів, що пред'являються до сплати;

• в окремі роки загальна закономірність виявляється через масу відособлених випадкових подій, наявність яких передбачає значні коливання в страхових платежах;

• числення собівартості послуги, що надається страховиком, проводиться відносно всієї страхової суми;

• необхідні виділення спеціальних резервів, що знаходяться у розпорядженні страховика, визначення оптимальних розмірів цих резервів;

• наявність повного або часткового збитку, пов'язаного із страховим випадком, що зумовлює потребу виміру величини його розподілу в часі і просторі за допомогою спеціальних таблиць;

• встановлення адекватної рівноваги між платежами страхувальника і страховим забезпеченням;

• виділення групи рисок в рамках даної страхової сукупності.

Види актуарних розрахунків приведені в таблицю. 12. 2.


Статті


Найбільш відомі види страхового шахрайства

До найбільш відомих видів страхового шахрайства відносяться наступні. 1. Заява страхової суми вища за дійсну вартість об'єкту страхування, аби отримати страхове відшкодування вище дійсної вартості майна. Обман сам по собі...
Додаткові страхові резерви: стабілізаційний резерв

Ця група резервів формується за узгодженням з Федеральною службою нагляду за страховою діяльністю і включає: стабілізаційний резерв, резерв, компенсація витрат по ОСАГО, резерв вирівнювання збитків по ОСАГО. Стабілізаційний резерв є...

Основні етапи процесу аудиту

Розрізняють наступні основні етапи процесу аудиту: 1) планерування аудиту. вивчення бізнесу аудируемой страхової організації. написання програми аудиту; 2) перевірка і оцінка структури внутрішнього контролю; уточнення програми аудиту; 3) проведення незалежної...

Дивіться такожПринципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...