Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаСтруктура страхового ринкуЗовнішнє оточення страхового ринку
 

Облако тегов

існує вірогідність виконання високою діяльності договорах забезпечить зобов'язань зовнішнього організації оточення перспективі платоспроможності рівень своєчасне середньостроковій стійкістю страхових страхування фінансових


 

Зовнішнє оточення страхового ринку

Зовнішнє оточення ринку — це система взаємодіючих сил ринку, що надають на неї дію. Страховик планує і проводить свою ринкову роботу в умовах зовнішнього оточення. Останнє, у свою чергу, складається з керованих змінних, на які він може надавати певну дію, і некерованих складових, на які страховик впливати не може.

До основних елементів зовнішнього оточення, на які З може надавати дію, що частково управляє, відносяться, наприклад, ринковий попит, конкуренція, інфраструктура страховика.

Ринковий попит на страхові послуги — один з головних елементів зовнішнього середовища: на нього направлені основні зусилля ринкової комерційної діяльності страховика. На мал. Ю. 4 представлена послідовність дій страхування при виборі страхової організації. При мотивування ухвалення рішень потенційним страхувальником грунтується на наступних економічних і психологічних передумовах:

• людина завжди прагне максимально задовольнити свої страхові інтереси при мінімальних фінансових витратах;

• перш ніж прийняти рішення про висновок договору страхування, він вивчає всі альтернативи для задоволення конкретних страхових інтересів;

• страхувальник завжди діє раціонально; не знайшовши ідеальної альтернативи, людина йде на компроміс, знаходячи оптимальний баланс між своїми бажаннями і можливостями їх задоволення з врахуванням ліміту грошових коштів, які він має в своєму розпорядженні для задоволення своїх страхових інтересів. Важливою складовою зовнішнього оточення, на яку направлена дія страхової організації, що управляє, є конкуренція. Страховики випробовують жорстку конкуренцію в боротьбі за страховий ринок з боку як інших страховиків, так і фінансово-банківських інститутів, що здійснюють страхування як додаткову послугу своїм клієнтам.

Чинник технічного рівня страхової організації — оснащення комп'ютерною технікою, телефаксами, каналами електронного зв'язку — також відноситься до зовнішнього оточення ринку. Ринковий попит і конкуренція диктують потребу в подальшому розвитку технічного забезпечення процесу страхування і всієї власної інфраструктури страховиків (агентств, представництв, філій страхової організації).

Мал. 10. 4. Послідовність дій корпоративного страхування при виборі страхової організації

До некерованих з боку страхової організації складовим зовнішнього середовища, які оточують ринкову систему і діють на неї ограничивающе, відносяться: державно-політичне оточення, соціально-етичне оточення, кон'юнктура світового страхового ринку. Таблиця 10. 4

Рейтингові класи для страхових організацій по методиці "Експерт РА"


Клас

Назва

Опис рейтингу

1

2

3

А1

Високий рівень платоспроможності з високою фінансовою стійкістю

В короткостроковій перспективі Із з високою вірогідністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань. У середньостроковій перспективі існує висока вірогідність виконання зобов'язань по страхових договорах

А2

Високий рівень платоспроможності з прийнятною фінансовою стійкістю

В короткостроковій перспективі Із з високою вірогідністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань. У середньостроковій перспективі висока вірогідність виконання зобов'язань по страхових договорах можлива лише в умовах стабільності

A3

Високий рівень платоспроможності з низькою фінансовою стійкістю

В короткостроковій перспективі Із з високою вірогідністю забезпечить своєчасне виконання всіх фінансових зобов'язань. У середньостроковій перспективі висока вірогідність виконання зобов'язань по страхових договорах залежить як від стабільності, так і від результатів економічної діяльності самої З в майбутньому періоді

BI

Достатній рівень платоспроможності з високою фінансовою стійкістю

В кражосрочной перспективі Із з високою вірогідністю забезпечить своєчасне вьгполнение всіх поточних зобов'язань, а також незначних і середніх по величині зобов'язань, що виникають в ході страхової діяльності. Існує вірогідність фінансової скрути при поточному стані фінансових потоків в разі виникнення зобов'язань, що вимагають значних страхових виплат. Проте З має реальні можливості для фінансового маневру з метою виконання виникаючих зобов'язань. У середньостроковій перспективі існує висока вірогідність виконання зобов'язань по страхових договорах навіть в умовах істотних несприятливих змін макроекономічних і ринкових (ринок страхування) показників

Закінчення таблицею. 10. 4


1

2

3

В2

Достатній рівень платоспроможності з прийнятною фінансовою стійкістю

В короткостроковій перспективі Із з високою вірогідністю забезпечить своєчасне виконання всіх поточних зобов'язань, а також незначних і середніх по величині зобов'язань, що виникають в ході страхової діяльності. Існує вірогідність фінансової скрути при поточному стані фінансових потоків в разі виникнення зобов'язань, що вимагають значних страхових виплат. Проте З має реальні можливості для фінансового маневру з метою виконання виникаючих зобов'язань. У середньостроковій перспективі висока вірогідність виконання зобов'язань по страхових договорах можлива лише в умовах стабільності макроекономічних і ринкових (ринок страхування) показників

ВЗ

Достатній рівень платоспроможності з низькою фінансовою стійкістю

В короткостроковій перспективі Із з високою вірогідністю забезпечить своєчасне виконання всіх поточних зобов'язань, а також незначних і середніх по величині зобов'язань, що виникають в ході страхової діяльності. Існує вірогідність фінансової скрути при поточному стані фінансових потоків в разі виникнення зобов'язань, що вимагають значних страхових виплат. Проте З має реальні можливості для фінансового маневру з метою виконання виникаючих зобов'язань. У середньостроковій перспективі вірогідність виконання зобов'язань по страхових договорах залежить як від стабільності макроекономічних і ринкових (ринок страхування) показників, так і від результатів економічної діяльності самої З в майбутньому періоді

З

Низький рівень платоспроможності

Страховик забезпечує своєчасне виконання поточних фінансових зобов'язань. Існує досить висока вірогідність невиконання З фінансових зобов'язань, що виникають в ході страхової діяльності

D

Дуже низький рівень платоспроможності

Страховик забезпечує своєчасне виконання поточних фінансових зобов'язань, або існує дуже висока вірогідність невиконання З фінансових зобов'язань, що виникають в ході страхової діяльності

Державне законодавство, розставляння політичних сил роблять вплив на комерційну діяльність страховиків. Це виражається в правовій дії на страховиків шляхом видання відповідних нормативних актів, інструкцій, правив і ін.

Рейтінгованіє страхових організацій робить непрямий позитивний вплив як на діяльність самих страховиків, виявляючи їх слабкі і сильні позиції, так і на розвиток страхового ринку завдяки вдосконаленню відкритих і коректних процедур ідентифікації надійності страхових організацій (таблиця. 10. 4). 10. 4.Математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля

Професійні менеджери З повинні застосовувати новітні математичні методи моделювання оптимального варіанту інвестиційного портфеля, спираючись на інформаційно-аналітичні системи. При цьому будь-яка складна аналітична система може бути зведена до безлічі простих підсистем,...
Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО

Резерв вирівнювання збитків по ОСАГО формується протягом перших трьох років з моменту введення в дію обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (тобто з 1 липня 2003 р. ) і...

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань

Організація інвентаризації майна і грошових зобов'язань Інвентаризація — підрахунок в натурі майна З і вивіряння її зобов'язань. Кількість інвентаризацій в звітному році, дати їх проведення, перелік майна і зобов'язань, що...

Дивіться такожКласифікація і юридичні основи страхування

В статті 30 Федерального закону РФ "О організації страхової справи в Російській Федерації" сказано, що "державний нагляд за діяльністю суб'єктів страхової справи здійснюється в цілях дотримання ними страхового законодавства, попередження...